Thành Viên

Số Dư: 0đ

Lịch sử giao dịch

ID Giao dịch Số tiền Mô tả Thời gian
#2381 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 24/09 09:06
#2353 Nạp Thẻ +100,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 23/09 13:19
#2323 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 22/09 11:34
#2290 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 20/09 11:58
#2283 Nạp Thẻ +100,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 20/09 10:52
#2257 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 19/09 20:52
#2234 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ MOBIFONE Thành Công! 19/09 10:38
#2216 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 18/09 19:54