Thành Viên

Số Dư: 0đ

Lịch sử giao dịch

ID Giao dịch Số tiền Mô tả Thời gian
#4141 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 03/07 15:11
#4022 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 08/02 18:46
#4011 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 07/02 12:41
#3969 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 04/02 15:55
#3966 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 04/02 14:18
#3953 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 04/02 10:38
#3952 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 04/02 10:35
#3951 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 04/02 10:34