Thành Viên

Số Dư: 0đ

Lịch sử giao dịch

ID Giao dịch Số tiền Mô tả Thời gian
#1461 Nạp Thẻ +10,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 07/07 11:43
#1439 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 05/07 19:04
#1423 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 05/07 08:50
#1411 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 04/07 17:13
#1264 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 30/06 20:52
#1254 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 30/06 16:01
#1132 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 25/06 14:17
#1119 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 25/06 08:16