Vòng Quay Đẩy Lùi Covid ( 100% nhận 10.000 Quân Huy )

Chú ý : 27k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
7lid*** Vaccine Phòng Covid 23:12 07/08/2022
j5bn*** Chúc Mừng Bạn Trúng 5000 Quân Huy 23:12 07/08/2022
jbwv*** Chúc Mừng Bạn Trúng 20000 Quân Huy 23:12 07/08/2022
hdrr*** Vaccine Phòng Covid 23:12 07/08/2022
zmal*** Chúc Mừng Bạn Trúng 10000 Quân Huy 23:12 07/08/2022
rfj0*** Chúc Mừng Bạn Trúng 5000 Quân Huy 23:12 07/08/2022
r79a*** Chúc Mừng Bạn Trúng 1000 Quân Huy 23:12 07/08/2022
auqm*** Chúc Mừng Bạn Trúng 600 Quân Huy 23:12 07/08/2022
e5sa*** Vaccine Phòng Covid 23:12 07/08/2022
rsei*** Chúc Mừng Bạn Trúng 1000 Quân Huy 23:12 07/08/2022