Thành Viên

Số Dư: 0đ

Lịch sử giao dịch

ID Giao dịch Số tiền Mô tả Thời gian
#2943 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 19/10 16:57
#2885 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 16/10 19:17
#2881 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 16/10 16:26
#2880 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 16/10 16:25
#2839 Nạp Thẻ +100,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 13/10 18:13
#2808 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 12/10 14:10
#2757 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 11/10 13:37
#2756 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 11/10 13:24