Thành Viên

Số Dư: 0đ

Thẻ cào đã nạp

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Trạng Thái
30/04 21:58 VIETTEL 537335034537121 537335034537122 50,000đ

Thất Bại

08/02 18:46 VIETTEL 114217807372650 10010250914358 20,000đ

Thành Công

07/02 12:41 VIETTEL 219629036985692 10010310445771 20,000đ

Thành Công

06/02 14:57 VIETTEL 916190702379254 100041274933915 20,000đ

Thất Bại

06/02 10:07 VIETTEL 011530576459191 10009509217546 10,000đ

Thất Bại

04/02 15:53 VIETTEL 914692428547102 10010452442788 50,000đ

Thành Công

04/02 14:17 VIETTEL 312654361536666 10010236531753 50,000đ

Thành Công

04/02 10:38 VIETTEL 314799896755842 100110308041283 20,000đ

Thành Công