Thành Viên

Số Dư: 0đ

Thẻ cào đã nạp

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Trạng Thái
24/09 09:06 VIETTEL 816864344816097 1001027783751 50,000đ

Thành Công

23/09 16:18 VIETTEL 016026866565606 10010039611117 100,000đ

Thất Bại

23/09 13:19 VIETTEL 714498485648550 10010060143407 100,000đ

Thành Công

22/09 11:34 VIETTEL 719936963475776 10010174643443 50,000đ

Thành Công

21/09 14:17 VIETTEL 105247097068875 10010197844277 50,000đ

Thất Bại

21/09 10:32 MOBIFONE 881817210386 098535000038786 10,000đ

Thất Bại

20/09 11:58 VIETTEL 516271033661353 10010117926488 20,000đ

Thành Công

20/09 10:52 VIETTEL 818832809705248 10009594928320 100,000đ

Thành Công