Thành Viên

Số Dư: 0đ

Thẻ cào đã nạp

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Trạng Thái
12/11 12:24 VIETTEL 613958315426070 10010248015849 20,000đ

Thành Công

11/11 18:54 VIETTEL 719865509137416 10010017835923 20,000đ

Thành Công

11/11 08:58 VIETTEL 710487820789917 10010008802848 20,000đ

Thất Bại

10/11 17:50 VIETTEL 100199225293931 10019922529393 10,000đ

Thất Bại

09/11 19:47 VIETTEL 417295692231397 10010277506309 50,000đ

Thất Bại

09/11 11:16 VIETTEL 611777038896255 10010294603138 50,000đ

Thành Công

09/11 10:32 MOBIFONE 294882171273 096892000049265 20,000đ

Thành Công

05/11 14:41 MOBIFONE 304277918179 097202000139044 20,000đ

Thành Công